Rekisteriseloste

Takaisin etusivulle


Medisini Oy:n vuokralais- ja hakijarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Medisini Oy (Y-1652482-9)

Tohtorintie 3, 90570 Oulu

2. Rekisterinpitäjän edustaja

Pekka Levoska

pekka.levoska@medisini.fi, puh. 040 867 8943

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vuokralaisten valintaan ja vuokrasuhteen hoitamiseen liittyvissä asioissa.

4. Kerättävät tiedot

Tietoja kerätään vuokrasopimuksen tehneiltä tai asuntohakemuksen jättäneiltä henkilöiltä suostumuksella sekä vuokrasuhteeseen ja asunnonhaun palvelusuhteeseen perustuvin syin.

Kerättäviä tietoja ovat:

5. Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa Medisini Oy:n yhteistyökumppaneille laskutukseen, perintään ja luottotietojen tarkistamiseen. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojaus

Paperisia tietoja säilytetään Medisini Oy:n toimitiloissa, jotka on lukittu ja niihin on pääsy vain rekisterinpitäjän työntekijöillä. Sähköisessä muodossa olevia tietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka on suojattu salasanalla.

7. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Kirjallinen henkilökohtaisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.